0887 599 268, 02 850 2176
0887 599 268, 02 850 2176

Аптека Ванчева

Хасково, бул. България № 77
0889 / 229 128

В тази аптека се предлагат следните наши продукти:

Алкофитал

Хепавитал

Диабетал

Стресовитал

Артеровитал

Алкотокс