0887 599 268, 02 850 2176
0887 599 268, 02 850 2176

Условия за ползване

biovital2000_300px.jpgОБЩИ УСЛОВИЯ

Условията за ползване на сайта www.vinagizdravi.com са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи на територията на Република България.
Сайтът www.vinagizdravi.com е собственост на „Биовитал 2000" ЕООД с ЕИК: 200118787, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Средорек" 10, email: info@vinagizdravi.com

„Биовитал 2000 " ЕООД дава правото на всеки потребител/клиент да разглежда всички материали, качени на сайта, както и да получава информация чрез контактната форма.
Забранява се промяната, копирането и разпространяването на материали с обществена или търговска цел. Материалите на този интернет сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
„Биовитал 2000" ЕООД стриктно спазва Наредба № 47/28.12.2004г. на министъра на здравеопазването за изискванията към хранителните добавки.
Всички продукти в сайта, НЯМАТ за цел да лекуват или третират медицински заболявания и състояния.
Всички продукти, в сайта https://vinagizdravi.com/ не са лекарствени средства и по никакъв начин не трябва да се използват като такива. Сайтът по никакъв начин не носи отговорност при употреба на продуктите като лекарствени средства.
Преди употреба задължително се консултирайте с лекар или специалист относно начина на приемане на продуктите.
Бременни жени, кърмящи майки и деца под 18 години задължително да се консултират с лекар или специалист преди да употребяват предлаганите продукти.
Ако приемате лекарства или страдате от заболяване задължително се консултирайте с лекар или специалист преди да приемате предлаганите продукти.
Информацията на www.vinagizdravi.com има информативен характер и по никакъв начин не следва да влияе на избора и начина на приемане на продуктите, предлагани на сайта. Използвайте информацията на сайта само на ваша отговорност.

„Биовитал 2000" ЕООД не носи отговорност за психически или физически вреди настъпили след употреба на продуктите, предлагани на сайта.
„Биовитал 2000" ЕООД предоставя на своите клиенти хранителни 100% билкови хранителни добавки за подобряване на здравословното състояние.
„Биовитал 2000" ЕООД не предлага лекарствени средства и продукти, попадащи в забранения списък на РИОКОЗ.
„Биовитал 2000" ЕООД осъществява продажба по ЗЗП на хранителни добавки от дистанционни разстояние на юридически и физически лица.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ.
1. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението за приемане на Общите условия, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на https://vinagizdravi.com/ IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
2. Продуктите, които се намират на интернет страницата https://vinagizdravi.com/ не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на „Биовитал 2000 " ЕООД.
При наличие на правописни грешки, грешки в цените и описанието на продуктите, „Биовитал 2000" ЕООД си запазва правото да ги променя без уведомяване на потребителя/клиента. Всяка една поръчка, се потвърждава чрез телефонно обаждане или чрез електронна поща от представител на „Биовитал 2000" ЕООД към потребителя/клиента, като при наличие на грешна цена или грешна информация поради техническа грешка, потребителя/клиента се информира и е с правото си да се откаже от поръчката.
3. С потвърждение чрез телефонен разговор потребителят/клиента се съгласява да закупи стоките. Това действие има правно обвързваща сила и се счита за сключване на договора.
4. „Биовитал 2000" ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, „Биовитал 2000" ЕООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя/клиента електронен адрес или чрез телефонно обаждане на посочения телефонен номер.
5. Договорният език е български, а плащанията биват извършвани в български лева.

II. ДОСТАВКА.
6. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката от момента на доставката. Веднага след предаване на стоката, „Биовитал 2000" ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. „Биовитал 2000 ЕООД не носи отговорност за закъснение на доставката в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
7. При получаване на поръчката, потребителят/клиента следва да провери съдържанието на доставената стока за съответствие на изпратената такaва с направената поръчка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката, потребителят/клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол в свободен текст за увреждане на доставката. В случаите, в които не се състави протокол за увреждане на стоката, потребителят/клиентът няма право да предявява каквито и да е претенции към „Биовитал 2000" ЕООД. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката „Биовитал 2000" ЕООД не е обвързано от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на поръчката, но приема стоката на доставка и е на посочения от потребителя/клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителят/клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че потребителят/клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Биовитал 2000" ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
9. Цената на доставката при поръчки е посочена индивидуално за всеки отделен артикул. Пратката може да бъде доставена на адрес на получателя или до избран от него офис на куриер в срок до 24 часа от потвърждаване на поръчката.

III. ПОРЪЧКА.
10. https://vinagizdravi.com/ е продуктов каталог, който приема заявки през уеб сайта, потвърдени чрез телефонно обаждане до клиента/потребителя.
11. Начин на плащане. Заплащането за направените поръчки от https://vinagizdravi.com/ се извършва:
- в брой при получаване на пратката от куриера (наложен платеж).

IV. ЦЕНИ
13. Посочените цени в сайта са с ДДС и са валидни само за сайта https://vinagizdravi.com/. Цените не включват доставката до потребителя/клиента, но последният е уведомен чрез телефонно обаждане за цената за доставка ясно преди да се съгласи или откаже от поръчка. При поръчки на обща стойност до 60лв. доставката струва 6лв. При поръчки на обща стойност над 60лв. доставката е безплатна. В случай, че на страницата на конкретен продукт е посочено, че с покупката му потребителят/клиентът получава безплатен подарък, същият се изпраща заедно с поръчката. Конкретените условия за получаване на безплатен подарък са посочени на отделните страници на всеки един отделен продукт. „Биовитал 2000" ЕООД си запазва правото за всеки отделен случай да преценява вида и стойността на подаръка.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14. Потребителят има възможност с или без регистрация да разглежда и обявените стоки в сайта.
15. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка чрез телефонно обаждане.
16. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си.
17. Всеки потребител на уебсайта, независимо дали е клиент се задължава при ползване на сайта:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети „Биовитал 2000" ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които клиентът/потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез „Биовитал 2000" ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката;
18. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „Биовитал 2000" ЕООД
19. „Биовитал 2000" ЕООД след плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
20. „Биовитал 2000" ЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
21. „Биовитал 2000" ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „Биовитал 2000" ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди - вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Биовитал 2000" ЕООД.
22. „Биовитал 2000" ЕООД има право да инсталира на компютрите на потребителя/клиента кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя/клиента и позволяват възстановяване на информация за потребителя/клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други, като потребителя/клиента има право да не одобри използването им и да се откаже по всяко време от тях, като ги премахне.

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ НА СТОКА
23. Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите има право в 14 дневен срок от доставката да откаже стоката, в случай, че същата не е използвана, цялостта на опаковката й не е нарушена и е с всички прилежащи и фабрично закачени към нея етикети и е във вида, в който е получена. Πpи yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oтĸaз, paзxoдитe зa вpъщaнe нa дocтaвeнитe cтoĸи ca зa cмeтĸa нa пoтpeбитeля и oт cyмaтa, ĸoятo пoтpeбитeлят e плaтил пo дoгoвopa ce yдъpжaт paзxoдитe зa вpъщaнe нa cтoĸaтa. Дocтaвчиĸът нямa зaдължeниe дa възcтaнoви дoпълнитeлнитe paзxoди зa дocтaвĸa нa cтoĸитe, ĸoгaтo пoтpeбитeлят изpичнo e избpaл нaчин нa дocтaвянe нa cтoĸитe, paзличeн oт нaй-eвтиния вид cтaндapтнa дocтaвĸa, пpeдлaгaнa oт Дocтaвчиĸa. Paзxoдитe зa вpъщaнe нa cтoĸaтa ca cъщитe ĸaтo тeзи зa дocтaвĸa cъглacнo тapифaтa нa изпoлзвaнaтa ĸoмпaния зa извъpшвaнe нa дocтaвĸaтa.

До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на „Биовитал 2000" ЕООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
24. За да се възползва от това свое право потребителят е нужно преди изтичането на 14 дневния срок да попълни и изпрати приложения по-долу формуляр на електронна поща: info@vinagizdravi.com или на адрес: гр. София, ул. „Средорек" 10.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
До ...........................
/името на търговеца/
................................................................................
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
.......................................................... /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ......................
Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/
.................................................................................../Име на потребителя/
Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

................... ..................................
/Дата/ /Подпис на потребителя/

25. На връщане подлежи цялата доставка или част от нея.
26. Правото на отказ е неприложимо:
- зa дocтaвĸa нa cтoĸи, изpaбoтeни пo пopъчĸa нa пoтpeбитeля или cъoбpaзнo нeгoвитe индивидyaлни изиcĸвaния;
- зa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo пopaди cвoeтo ecтecтвo мoгaт дa влoшaт ĸaчecтвoтo cи или имaт ĸpaтъĸ cpoĸ нa гoднocт;

- зa дocтaвĸa нa зaпeчaтaни cтoĸи, ĸoитo ca paзпeчaтaни cлeд дocтaвĸaтa им и нe мoгaт дa бъдaт въpнaти пopaди cъoбpaжeния, cвъpзaни c xигиeнaтa или зaщитa нa здpaвeтo;

- зa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo cлeд ĸaтo ca били дocтaвeни и пopaди ecтecтвo им ca ce cмecили c дpyги cтoĸи, oт ĸoитo нe мoгaт дa бъдaт oтдeлeни;

- зa дocтaвĸa нa зaпeчaтaни звyĸoзaпиcи или видeoзaпиcи или зaпeчaтaн ĸoмпютъpeн coфтyep, ĸoитo ca paзпeчaтaни cлeд дocтaвĸaтa;

- зa дocтaвĸa нa вecтници, пepиoдични издaния или cпиcaния c изĸлючeниe нa дoгoвopи зa aбoнaмeнт зa дocтaвĸaтa нa тaĸивa издaния.

27. При отказ на стока връщането на стоката, респективно връщането на платената цена става съответно по следния начин: Потребителят следва в 14 дневен срок, считано от датата, на която е съобщил за решението си да се откаже от договора, да върне стоката. Когато стоката бъде приета от „Биовитал 2000" ЕООД, дружеството връща платената от потребителя цена на стоката като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за „Биовитал 2000" ЕООД.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ
28. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „Биовитал 2000 " ЕООД, като потребителят е длъжен своевременно да се информира сам на сайта.

IX. ДЕФИНИЦИИ
29. Под „Потребител/клиент" се разбира всеки, който е заредил в интернет страницата https://vinagizdravi.com/ чрез устройство. „Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.